Uvjeti poslovanja

Korištenjem usluga web trgovine prihvaćate sva prava, obveze i odgovornosti koje proizlaze iz ovog dokumenta, koji se ujedno smatra i ugovorom između Kupca i Prodavatelja.

Opće odredbe

Internetska stranica www.ulefone.hr u vlasništvu trgovačkog društva Solaterm d.o.o., Mraclin, Braće Radića 59, 10410 Velika Gorica, OIB: 14959740576 (u daljnjem tekstu Prodavatelj). Prodavatelj omogućuje korištenje usluga i sadržaja internetske stranice www.ulefone.hr koje je regulirano ovim Uvjetima korištenja koji su dio obaveza Solaterma sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača te služe tome da Kupac prije nego sklopi ugovor na daljinu bude na jasan i razumljiv način obaviješten o nizu okolnosti bitnih za zaključenje, izvršavanje, raskid ugovora, a sve sukladno zakonskom uređenju. Uvjeti korištenja propisuju uvjete i pravila za krajnje korisnike i odnose se na korištenje Internet stranice www.ulefone.hr. Korištenjem navedene stranice Kupac iskazuje da se slažu s Općim uvjetima poslovanja i korištenja te pristaju na korištenje internetske stranice UleFone.hr u skladu s njima. Ovaj dokument predstavlja elektronički ugovor između Prodavatelja i Kupca te njegovim prihvaćanjem obje strane preuzimaju sva prava, obaveze i odgovornosti koje su u njemu navedene.

Osnovni pojmovi

U smislu ovih uvjeta prodaje Prodavateljem se smatra vlasnik internetske stranice UleFone.hr, odnosno Solaterm d.o.o. U smislu ovih uvjeta prodaje, kupac je svaka fizička ili pravna osoba koja naruči barem jedan proizvod, popuni tražene podatke i plati naručeni proizvod preko web stranice UleFone.hr.

Uvjeti kupnje

Uvjeti kupnje čine dio ugovora sklopljenog na daljinu zajedno sa specifikacijama i cijenama kupljenih proizvoda te će se prije potvrđivanja narudžbe za kupnju pojedinog proizvoda od Kupca tražiti da iste prihvati/izjavi da je sa istima upoznat/suglasan, dok će nakon potvrđivanja narudžbe (sklapanja ugovora) isti biti dostavljeni Kupcu kao sadržaj e-mail poruke kojom se potvrđuje da je ugovor sklopljen. Prodavatelj zadržava pravo izmjene uvjeta u svako vrijeme, s tim da navedene izmjene stupaju na snagu nakon objave na UleFone.hr stranicama. Za valjano sklopljeni ugovor Kupac mora imati potpunu poslovnu sposobnost. Sukladno članku 43. Zakona o zaštiti potrošača, ugovor u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici. Djelomično poslovno sposobne osobe mogu sklopiti ugovor samo uz suglasnost njihova zakonskog zastupnika. Kupac odgovara za potpunost i istinitost unesenih podataka prilikom registracije. Registracijom i kupovinom Kupac daje suglasnost da ga Prodavatelj može u svrhu promocije usluge i proizvoda može putem elektroničke pošte obaviještavati o promjenama ili dodavanju sadržaja, popustima, akcijama, proizvodima ili promjeni načina pružanja usluge. Kupac može u svakom trenutku opozvati navedenu suglasnost putem elektroničke pošte.

Uvjeti naručivanja

Proizvod se naručuje putem košarice. Naručivanje proizvoda je neopozivo. Proizvod može naručiti registrirani i neregistrirani korisnik. Predmet narudžbe mogu biti samo proizvodi za koje je u narudžbi naznačeno da su dostupni. Zbog velikog broja narudžbi može se dogoditi da informacija o raspoloživosti proizvoda ne bude istovjetna sa stanjem u skladištu. U slučaju da Prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti proizvod zato što naručenog proizvoda nema u skladištu, Prodavatelj će o istome bez odgađanja obavijestiti Kupca pisanim putem. U tom slučaju Kupac može otkazati narudžbu ili sa Prodavateljem dogovoriti novi rok isporuke proizvoda, ukoliko je navedeno moguće. Ukoliko kupac odbije primiti ispravnu i neoštećenu robu koju je naručio, Prodavatelj ima pravo od Kupca tražiti nadoknadu svih manipulativnih troškova koje je pretrpio, a vezani su uz isporuku.

Opis proizvoda

Fotografije proizvoda su ilustrativne prirode te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati proizvodima koji su predmet narudžbe. Prodavatelj posebno ističe da vizualni identitet proizvoda prikazan na fotografiji ne mora odgovarati izgledu proizvoda u stvarnosti, pogotovo obzirom na postavke monitora na računalu kupca,uključujući,ali ne ograničavajući se na razlike u percepciji boja kako ih Kupac vidi na zaslonu i sl. U slučaju gore navedenog nesklada između proizvoda prikazanog na fotografiji i isporučenog proizvoda ne radi se o nedostatku proizvoda. Prodavatelj zadržava pravo pogreške u fotografiji. Podaci o proizvodima (opis proizvoda, cijena i dr.) prikazani na web stranici UleFone.hr podložni su nepravilnostima, uključujući, ali ne ograničavajući se na bugove, nepravilnosti u radu aplikacije, druge tehničke nepravilnosti, tipografske pogreškae i sl. U slučaju očitih pogrešaka ili neispravnosti u pogledu podataka o proizvodima prikazanih na UleFone.hr Prodavatelj zadržava pravo jednostrano raskinuti ugovor. Prodavatelj zadržava pravo pogreške u opisu proizvoda.

Cijena proizvoda

Cijene istaknute na web stranici UleFone.hr izražene su u valuti hrvatska kuna (HRK). Trošak PDV-a je uračunat u cijenu proizvoda. U cijene proizvoda nisu uključeni troškovi dostave iz razloga jer se isti posebno plaćaju, osim prilikom narudžbe iznad određenog iznosa kada je dostava besplatna, a sve sukladno uvjetima i na način kako je to naznačeno ovim Uvjetima poslovanja. Prije potvrde narudžbe odvojeno je iskazana cijena proizvoda, cijena dostave ako je naplatna, cijena PDV-a te konačna cijena kako bi Kupac imao uvid u konačnu cijenu koju plaća za naručenu uslugu kupnje. U slučaju plaćanja e-bankingom i općom uplatnicom, troškovi uplate i/ili međubankarske transakcije nisu uključeni u cijenu. Istaknuta cijena proizvoda vrijedi za sve vrste plaćanja. Cijena robe za svaki je proizvod utvrđena pojedinačno. Proces upisivanja cijene na web stranicu za svaki proizvod podložan je kontroli, no bez obzira na to postoji mogućnost nastanka greške jer je u pitanju ljudski faktor, a po prirodi stvari ne može se raditi o automatskom unosu. Takve su situacije izvanredne i za njih se Prodavatelj unaprijed ispričava svojim kupcima jer će ih biti prisiljen obavijestiti o nastaloj situaciji, pogrešnoj cijeni za određeni proizvod te nemogućnosti isporuke po konkretnoj narudžbi Kupca.

Troškovi dostave

Troškovi dostave priopćavaju se prilikom naručivanja kod svakog pojedinog proizvoda te ukupni troškovi dostave u slučaju naručivanja više proizvoda. Cijena dostave je 20 kuna. U slučaju plaćanja pouzećem, kurirske službe zaračunavaju naknadu za prijenos gotovine. Navedeno nije uključeno u cijenu dostave i kurirske ih službe naplaćuju neovisno o Prodavatelju. Navedena cijena dostave i pogodnosti vezane uz iste vrijede samo za dostave na području Republike Hrvatske. 

Način plaćanja

Plaćanje naručenih proizvoda Kupac može provesti na sljedeće načine:

 • uplatom na transakcijski račun (korištenjem opće uplatnice ili korištenjem usluge elektroničkog bankarstva Banke čiji je klijent (e-banking))
 • pouzećem prilikom preuzimanja uređaja od kurirske službe
 • karticama onih Banaka s kojima je Prodavatelj sklopio ugovor

Sklapanje ugovora

U slučaju kartičnog plaćanja ugovor se smatra sklopljenim u trenutku kada Prodavatelj dobije potvrdu autorizacije kartice kupca na iznos narudžbe te kada se prilikom pakiranja robe potvrdi da je naručeni proizvod raspoloživ na skladištu. U ostalim slučajevima, ugovor se smatra sklopljenim kada UleFone.hr zaprimi potvrdu o plaćanju i kada se prilikom pakiranja robe potvrdi da je naručeni proizvod raspoloživ na skladištu. U slučaju da je proizvod naručen, a kao način plaćanja je odabrano korištenje opće uplatnice ili uplata na transakcijski račun pute internet bankarstva, UleFone.hr se obvezuje tri (3) radna dana rezervirati proizvod na skladištu. Ukoliko UleFone.hr nakon isteka tri (3) radna dana ne zaprimi potvrdu plaćanja, Prodavatelj ne jamči da je proizvod dostupan.

Raskid ugovora

Sukladno Zakonu o zaštitit potrošača (Čl 45.) Kupac može otkazati narudžbu, ne navodeći za to razlog u roku od četrnaest (14) dana. Rok otkazivanja narudžbe počinje teći od dana kada je kupac ili treća osoba, koju je odredio Kupac, a koja nije prijevoznik, primio proizvod. Kupac može svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iskoristiti nakon što pisanim putem obavijesti Prodavatelja o raskidu na adresu: Solaterm d.o.o. Braće Radića 59, Mraclin, 10410 Velika Gorica ili na e-mail adresu ulefone@ulefone.hr. Obrazac za jednostrani raskid ugovora nalazi se u Prilogu 1 ovih Općih uvjeta poslovanja, a u digitalnom obliku ga možete skinuti OVDJE. Svoje pravo na jednostrani raskid ugovora Kupac može iskoristiti i koristeći neku drugu nedvosmislenu izjavu o raskidu o raskidu koju pošalje Prodavatelju na trajnom mediju. Navedeno je potrebno učiniti prije isteka zakonskog roka od četrnaest (14) dana. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora Prodavatelj će Kupcu dostaviti, bez odgađanja. U slučaju jednostranog raskida ugovora, Prodavatelj će vratiti novac Kupcu. Prodavatelj će izvršiti uplatu služeći se onim sredstvima plaćanja kojim je Kupac platio robu koja je predmet jednostranog raskida ugovora. U slučaju plaćanja robe pouzećem kurirskoj službi, sredstva će biti vraćena na bankovni račun Kupca koji će on dostaviti prilikom predavanja zahtjeva za jednostrani raskid ugovora ili prilikom povratka robe. Prodavatelj je dužan izvršiti povrat novaca tek nakon što mu roba bude vraćena, odnosno, nakon što mu Kupac dostavi dokaz da je robu poslao natrag Prodavatelju, ako bi o tome Prodavatelj bio obaviješten prije primitka robe. Prodavatelj nije obvezan izvršiti povrat dodatnih troškova koji su rezultat potrošačeva izričitog izbora vrste prijevoza, a koji je različit od najjeftinije vrste standardnog prijevoza koji je ponudio Prodavatelj. Kupac mora izvršiti povrat robe bez odgađanja, a najkasnije 14 dana od dana kada je obavijestio Prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor. Smatra se da je Kupac izvršio svoju obvezu vraćanja robe na vrijeme ako prije isteka roka od 14 dana pošalje robu ili je preda Prodavatelju, odnosno osobi koju je Prodavatelj ovlastio da primi robu. U slučaju da Kupac iskoristi pravo jednostranog raskida ugovora, Kupac je dužan snositi troškove vraćanja robe. Proizvod koji Kupac vraća Prodavatelju mora biti u originalnoj i neoštećenoj ambalaži, sa svim pripadajućim dijelovima i priborom, neoštećen i potpuno ispravan. Ukoliko je na proizvodu vršena bilo kakva intervencija u cilju popravka ili prepravka te ukoliko je do greške došlo nestručnim ili nepažljivim rukovanjem te ukoliko su na proizvodu vidljivi tragovi korištenja ili proizvod nije kompletiran, Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. U tom slučaju, iznos povratka sredstava umanjuje se ovisno o stanju uređaja. Isključenja na jednostrani raskid ugovora propisana su Zakonom o zaštiti potrošača (NN/41/14, 110/15).

Jamstvo

Svi elektronički uređaji Prodavatelja koji se prodaju na stranicama UleFone.hr imaju minimalno jednogodišnje jamstvo ili veće ukoliko je naznačeno u jamstvenom listu koji se isporučuje zajedno sa proizvodom i računom. Baterije imaju jamstvo u trajanju od 6 mjeseci. Prodavatelj jamči da će proizvod, ako ga Kupac pravilno koristi, u jamstvenom roku pravilno funkcionirati te se obavezuje da će na zahtjev Kupca koji je predočen u jamstvenom roku, o vlastitom trošku ukloniti kvarove i tehničke nedostatke proizvoda, koji su nastali prilikom uporabe u vremenu trajanja jamstvenog roka. Ukoliko u roku od 30 radnih dana po primitku proizvoda na servis kvar ili nedostatak ne bude otklonjen, Prodavatelj se obvezuje da će proizvod zamijeniti novim uređajem ili zamjenskim modelom istih ili boljih karakteristika. Kupac može ostvariti pravo na jamstvenu reklamaciju isključivo ako prilikom reklamacije predoči račun i jamstveni list pripadajućeg uređaja koji je predmet reklamacije. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun cijelo vrijeme jamstvenog roka. Kupac šalje uređaj na servis o svom trošku na adresu iz jamstvenog lista. Za sve jamstvene popravke Prodavatelj snosi trošak poštarine za povratak uređaja na adresu Kupca. Prodavatelj nije odgovoran za nedostatke te ukloniti iste u sljedećim slučajevima:
 • ako se Kupac nije pridržavao uputa za uporabu proizvoda
 • u slučaju nedostataka, oštećenja i kvarova nastalih nestručnim i nepravilnim rukovanjem, uključujući, ali ne ograničavajući se na propuste poput spajanja uređaja na izvore energije koji nisu propisani uputom za uporabu
 • za kvarove nastale višom silom
 • ako su na mobitelu vidljiva mehanička oštećenja, uključujući, ali ne ograničavajući se na pad, prignječenje, savijanje, itd…
 • ako IMEI uređaja ne odgovara IMEI broju sa kutije uređaja
 • ako je IMEI broj uređaja uklonjen ili na bilo koji način izmijenjen
 • za kvarove koji su nastali zbog udara groma ili neispravne strujne mreže, prenaponskih udara
 • u slučaju da je uređaj bio otvaran, mijenjan ili popravljan od strane Kupca ili treće neovlaštene osobe; uključujući ali ne ograničavajući se na ugradnju neoriginalnih dijelova
 • u slučaju neispravnog rada uređaja zbog nezgode, izmjene ili prilagodbe softvera ili hardvera, uključujući, ali ne ograničavajući se na instalaciju neoriginalnog softvera, rad instaliranih aplikacija drugih proizvođača ili kvarove nastale korištenjem aplikacija drugih proizvođača
 • za kvarove ili oštećenja uzrokovana tekućinom ili vlagom
 • za kvarove nastale zbog neprikladnih radnih uvjeta i prostora, uključujući, ali ne ograničavajući se na iznimno visoke ili niske temperature, visoku vlagu, itd…
 • u slučaju kad rad baterije nije uzrokovan kvarom već istrošenošću
 • u slučaju nedostatka na ekranu sa do dva neispravna piksela (nepromjenjive svijetle ili tamne točkice na ekranu); smatra se da su dva neispravna piksela u granicama prihvatljivosti
 • u slučaju oštećenja zbog izhabanosti ili korištenja prevelike sile tijekom rada (npr. tipke ON/OFF ili regulacije glasnoće)
 • u slučaju da se istovjetni modeli uređaja razlikuju u slikama njihovih kamera, u osvjetljenju ili boji ekrana
 • u slučaju da su kvarovi ili neispravan rad uređaja nastali zbog virusa, trojanaca, spyware programa i/ili drugih zlonamjernih softvera
 • za oštećenja koja su nastala u transportu nakon isporuke uređaja
 • u slučaju da je uređaj poslan u servis na popravak u neodgovarajućoj ambalaži koja ne štiti uređaj
 • ako je jamstveni list nepravilno ispunjen, ako je na njemu nešto ispravljano ili ako se utvrdi da se ne radi o originalnom jamstvenom listu
 • ako prilikom reklamacije kupac nema dokaz o kupnji uređaja, odnosno račun ili jamstveni list.
Prodavatelj nije odgovoran za rad mobilnog (GSM) sustava, njegovu dostupnost, pokrivenost, uslugu ili domet tog sustava. Prodavatelj ne odgovara za eventualni gubitak osobnih podataka nastalih tijekom popravka uređaja. Prodavatelj nije odgovoran za slučajne ili posljedične štete bilo koje vrste, uključujući izgubljenu dobit ili komercijalni gubitak, do pune mjere u kojoj je odricanje od odgovornosti za takvu štetu dopušteno zakonom. Prodavatelj zadržava pravo naplate naknade, ako se utvrdi da kvar reklamiranog uređaja nije pokriven uvjetima jamstva, a sve u skladu sa cjenikom servisa. Jamstvo vrijedi isključivo na teritoriju Republike Hrvatske u skladu s hrvatskim zakonima.

Rješavanje sporova

Eventualne sporove Prodavatelj i Kupac nastojati će riješiti dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom nadležan je sud u mjestu sjedišta Prodavatelja.

Način podnošenja prigovora

Sukladno čl.10 Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14 i 110/15) Kupac svoj prigovor na kvalitetu usluga i/ili proizvoda može u pisanom obliku osobno dostaviti u našim poslovnim prostorijama ili poštom na adresu: Solaterm d.o.o. Braće Radića 59, Mraclin, 10410 Velika Gorica ili u elektronskom obliku na e-mail adresu: ulefone@ulefone.hr. Kupac u svom prigovoru treba navesti ime, prezime te e-mail ili poštansku adresu za dostavu odgovora. Prodavatelje je dužan u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora Kupcu poslati odgovor.

Završne odredbe

Na uvjete poslovanja i sklapanja ugovora na daljinu putem sredstva daljinske komunikacije primjenjuju se ovdje navedeni Uvjeti poslovanja i korištenja, osim u slučaju da se Prodavatelj i Kupac ne dogovore drugačije. Uvjeti poslovanja i korištenja podliježu Zakonu o zaštiti potrošača (NN 41/14) te Zakonu o obveznim odnosima (NN 35/05 i NN 41/08). Prihvaćanjem ovih uvjeta prodaje kupac pristaje na odredbe ovih uvjeta te prihvaća da oni čine sastavni dio ugovora. Ukoliko se bilo koji od gore navedenih uvjeta proglase nevažećim, nepostojećim ili iz bilo kojeg razloga neprovedivi, takvi uvjeti će se proglasiti izdvojeni od ostalih te neće zahvatiti punovažnost i provedivost ostalih uvjeta. Solaterm d.o.o. zadržava pravo na izmjenu Uvjeta poslovanja i pravila bez prethodne najave. Izmijenjeni uvjeti važe od dana objave na ovim web stranicama.

Prilog 1:

OBRAZAC O JEDNOSTRANOM RASKIDU UGOVORAOBRAZAC O JEDNOSTRANOM RASKIDU UGOVORA


Ime, prezime i adresa kupca: ______________________________________________

Prima:
Solaterm d.o.o.
Mraclin, Braće Radića 59
10410 Velika Gorica
Hrvatska
Adresa elektroničke pošte: ulefone@ulefone.hr
Telefon: 01/6224-227

Ja __________________________________________________ovim izjavljujem da sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača jednostrano raskidam Ugovor o prodaji robe navedene na računu broj _____________.

Potpis kupca:_______________________________________ (samo ako se ovaj obrazac ispunjava na papiru)

Datum: ______________

Usporedi 0

Nema proizvoda

To be determined Dostava
0,00 kn Ukupno

Kupi